Το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων με την υπ’ αριθμ. 133/2011 απόφασή του κατά τη Συνεδρίαση της 05-04-2011, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011 τον οποίο συνοπτικά μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στο πιο κάτω εικονίδιο:

word-48-d