Περιστατικό Ζωής Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την εγγραφή στα μητρώα αρρένων του Δήμου.
Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι άρρεν πολίτες.
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που θέλει να γράψει κάποιον άρρεν στα μητρώα αρρένων.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για εγγραφή στα μητρώα αρρένων.
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 5. Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 6. Γίνεται η εγγραφή στα μητρώα αρρένων.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα τις περιπτώσεις:

Α) Όταν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς έχουν δημοτολόγιο στο Δήμο

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη τη δημοτικότητα των γονέων.
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων με προσδιορισμό επωνύμου τέκνων.
 3. Δυο φωτογραφίες εφ’ όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών.
 4. Αίτηση στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας για την εγγραφή στα μητρώα, αν είναι ενήλικας κάνει αίτηση ο ίδιος.
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση περί μη εγγραφής μητρώου για το γιο, από το δήμο που είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας

Β) Με επιγενόμενο γάμο

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 3. Πιστοποιητικό της μητέρας.
 4. Δύο φωτογραφίες εφ’ όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών.

Γ) Εγγραφή παιδιού εκτός γάμου

 1. Αίτηση της μητέρας.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης της μητέρας.
 4. Δύο φωτογραφίες εφ’ όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών.

Δ) Εγγραφή παιδιού αναγνωρισμένου

 1. Αίτηση.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση.
 3. Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας.
 4. Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση για τον ίδιο.

Ε) Αδήλωτος με αποποίηση

 1. Αίτηση.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας.
 3. Απόφαση αποποίησης της πατρότητας.
 4. Πράξη αναγνώρισης και ληξιαρχική πράξη γάμου, αν υπάρχουν.
 5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένες τις αλλαγές.
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση για τον ίδιο.

ΣΤ) Εγγραφή υιοθετημένου

 1. Αίτηση.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία και ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα στοιχεία των φυσικών γονιών.
 3. Απόφαση πράξης υιοθεσίας.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου θετών γονιών.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης της φυσικής μητέρας ή αν είναι παιδί γεννημένο από γάμο, πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα. (Και στις δυο περιπτώσεις αρνητική βεβαίωση για τον υιοθετημένο).

Ζ) Εγγραφή αδήλωτου γεννημένου στο εξωτερικό και κάτοικο εξωτερικού.

 1. Δικαιολογητικά Α περίπτωσης, καθορισμός ηλικίας μέσω πρεσβείας ή προξενείου με διεύθυνση κατοικίας στο Εξωτερικό, αν η γέννηση έχει δηλωθεί στο προξενείο εντός 90 ημερών καθορισμός δεν χρειάζεται.
 2. Εάν είναι σε στρατεύσιμη ηλικία πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου, (από 18-50 ετών).
 3. Εξουσιοδότηση σε αυτόν που θα τα προσκομίσει, χωρίς φωτογραφίες (όταν υπάρχει εξουσιοδότηση). Η ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου των γονέων θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στο ειδικό ληξιαρχείο.
 4. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από προξενικά μητρώα Αλεξανδρείας-Καΐρου- Κωνσταντινουπόλεως ή κρατών που ήταν κάτω από την Οθωμανική αυτοκρατορία ή Συρία, δεν χρειάζεται να έχει πιστοποιητικό του πατέρα του από Μητρώα αρρένων στην Ελλάδα. Η εγγραφή στα παραπάνω προξενικά μητρώα πρέπει να έχει γίνει μέχρι το 1947 και να είναι γραμμένος και ο πατέρας του.
 5. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή, δε χρειάζεται πιστοποιητικό του πατέρα από Ελληνικά Μητρώα, φέρνει φωτοτυπία του απολυτηρίου στρατού.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εγγραφή στα μητρώα αρρένων
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Περιστατικά Ζωής πυ εξαρτώνται από αυτό
 • Διόρθωση στοιχείων του μητρώου αρρένων
 • Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Documen