2012-06-27 12-26-44 0356Ο Δ. Σοφάδων έχει αποστείλει σε όλους τους οφειλέτες ειδοποιητήρια για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Η ρύθμιση αυτή που γίνεται βάση Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι πολύ ευνοϊκή για τους οφειλέτες γιατί γίνεται διαγραφή όλων των προσαυξήσεων και των τόκων και οι οφειλέτες καλούνται να καταβάλουν μόνο το κεφάλαιο.

 

 Παρακαλούνται οι Δημότες οφειλέτες που έχουν παραλάβει τα ειδοποιητήρια να προσέλθουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για τη ρύθμιση των οφειλών τους έως 7/10/2012.

Μετά την ημερομηνία αυτή ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην αναγκαστική είσπραξη των οφειλών με τις προσαυξήσεις τους.

Αυτό θα γίνει τόσο δικαστικά όσο και μέσω του Υπ. Οικονομικών (αρμόδιες ΔΟΥ).