Κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, πάρα πολλοί παραγωγοί προχώρησαν στην κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στο αποστραγγιστικό δίκτυο του Δήμου Σοφάδων, για να εξυπηρετήσουν τις αρδευτικές τους ανάγκες. Με την λήξη της αρδευτικής περιόδου τα ανωτέρω φράγματα θα πρέπει να καταστραφούν το αργότερο έως 30/9/2012  με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.

            Η ύπαρξή των εν λόγω φραγμάτων από εδώ και στο εξής, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους πρόκλησης ζημιών από πλημμύρες τόσο σε καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και σε κατοικημένες περιοχές.

            Ο Δήμος Σοφάδων, αναλογιζόμενος τις τρομερές δυσκολίες που αντιμετωπίσανε οι παραγωγοί  μέσα στην φετινή καλλιεργητική περίοδο , δεν θα επιτρέψει σε κανένα να γίνει η αιτία για περαιτέρω καταστροφές. Έτσι θα προβεί σε συνεχείς επιτόπιους ελέγχους και σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα επιβάλει άμεσα στους υπευθύνους τις ανάλογες διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

 

 

                                                                                                                                         Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

                                                                                                                                                                                                         ΤΡΙΓΚΑΣ   ΗΛΙΑΣ