2011-11-02 11-29-27 0094Υπογράφηκε στις 13 Ιουλίου 2012 η Σύμβαση ανάθεσης του έργου ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων ως Κύριος του έργου, της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας ως Φορέας Υλοποίησης και της Αναδόχου Κοινοπραξίας ΑΙΑΣ ΑΤΕ – ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Η εν λόγω σύμβαση αφορά αποκλειστικά την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, έναντι συμβατικού εργολαβικού ανταλλάγματος 2.273.870,95€ (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Στο μεσοδιάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος Αυγούστου δρομολογούνται από την ανάδοχο Κ/Ξ όλες οι απαραίτητες προαπαιτούμενες ενέργειες (υποβολή μελετών εφαρμογής, χρονοδιαγραμμάτων, σύνταξη φακέλων για έκδοση οικοδομικής άδειας κ.λπ.), προκειμένου να εγκατασταθεί το εργοτάξιο και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.

            Προβλέπεται στις αρχές του Σεπτέμβρη 2012 η έναρξη της υλοποίησης αυτού του τόσο σημαντικού για την περιοχή μας έργου που αποτελεί αναπόσπαστο συνοδό κομμάτι του ΔΙΤΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή. Η μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού πρόκειται να κατασκευαστεί σε χώρο δίπλα στην παλιά χωματερή των Σοφάδων, σε απόσταση περί των 4χλμ από την πόλη των Σοφάδων.

            Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οι πρώτοι 18 μήνες αντιστοιχούν στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και οι υπόλοιποι 6 στη δοκιμαστική λειτουργία. Σε αυτό το διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και το ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, καθώς και ένα μέρος των συνδέσεων με αυτό προκειμένου να τροφοδοτηθεί η Μονάδα και να γίνουν οι σχετικές δοκιμές.

            Με το πέρας αυτών των δύο τόσο σημαντικών έργων, συνολικού κόστους άνω των 5.500.000,00€, θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης και διάθεσης των λυμάτων της πόλης των Σοφάδων και του Μασχολουρίου. Βέβαια για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των παραπάνω, ζητάμε την κατανόηση για την όποια αναστάτωση προκύπτει με τις εκσκαφές και τις διακοπές ύδρευσης λόγω βλαβών και τη συνεργασία των δημοτών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση της περιοχής μας μέσω της διεύρυνσης των έργων υποδομής και στον τομέα της αποχέτευσης.

            Διαβεβαιώνουμε τους δημότες μας ότι καθόλη την περίοδο κατασκευής προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε την ποιότητα του έργου γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το αποτέλεσμα της κατασκευής θα το υποστούν οι κάτοικοι των Σοφάδων και του Μασχολουρίου για αρκετά χρονιά στο μέλλον.

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΟΦΑΔΩΝ

 

                                              ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ