Γίνεται γνωστό ότι με την επίσημη έναρξη της αποστακτικής περιόδου για το τρέχον έτος, οι αμπελοκαλλιεργητές της περιφέρειας του Δήμου Σοφάδων, οι οποίοι έχουν κάτω από 1 στρέμμα αμπέλι, και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση παραγωγού, ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  του Δήμου:

 

1)ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ , όπως:

α)ΑΔΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ή

β)ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΔΕ 2012 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ή

γ)ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ.

2)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

3)ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).

 

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου. Η αίτηση χωρίς φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου θα γίνεται μόνο με εξουσιοδότηση  υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, του Δήμου Σοφάδων στην Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου και Πλαστήρα, Σοφάδες καθώς και στα τηλέφωνα : 24430-22200/203.

 

           

                                                                                                           

                                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                              ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

             ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

             

                ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ