Καλούνται οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1)Βρίσκονται  στους τελικούς πίνακες δικαιούχων του Προγράμματος Νιτρορύπανσης. 

2)Έχουν μισθωμένα αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του Δήμου Σοφάδων.  

3)Χρειάζονται να προβούν σε παράταση της μίσθωσης των αγροτεμαχίων του Δήμου Σοφάδων μέχρι την λήξη του ανωτέρω προγράμματος, ώστε να συνεχίσουν να είναι δικαιούχοι, 

 

να  καταθέσουν αίτηση παράτασης μίσθωσης  μέχρι και την 04/10/2013, στο γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1)Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2013

2)Αριθμός αναδασμού και έτους αναδασμού,  του αγροτεμαχίου

3)Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Σοφάδων στο κτίριο του ΚΑΠΗ στην οδό Αγίου Γεωργίου και Πλαστήρα, καθώς και  στα τηλέφωνα 24430-22200 / 203.

          

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 

 

ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ