Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι, ο Δήμος Σοφάδων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σοφάδων. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σοφάδων (Δήμος Σοφάδων, πρώην Δήμος Άρνης, πρώην Δήμος Μενελαϊδος, πρώην Δήμος Ταμασίου και πρώην Δήμος Ρεντίνας) μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα που μπορείτε να τα δείτε κάνοντας κλικ εδώ.