Γίνεται γνωστό ότι την  1/10/2013 αρχίζει η αποστακτική περίοδος για το τρέχον έτος. Οι αμπελοκαλλιεργητές της περιφέρειας του Δήμου Σοφάδων , οι οποίοι έχουν κάτω από 1 στρέμμα αμπέλι και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση παραγωγού , ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλά τους , θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα στο  Γραφείο

Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας  του Δήμου:

 

1)ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ, όπως:

     α) ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ή 

     β)ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΔΕ 2013 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ  ΑΜΠΕΛΙ ή 

     γ)Ε9 ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟ ή 

     δ)ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ    ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ.

2)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ            

3)ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).

 

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου. Η αίτηση χωρίς φυσική παρουσία θα γίνεται δεκτή μόνο με εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Σοφάδων στο κτίριο του ΚΑΠΗ στην οδό Αγίου Γεωργίου και Πλαστήρα καθώς και  στα τηλέφωνα 24430-22200 και 24430-22203.

         

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 

 

ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ