Σε πραγματοποίηση δράσεων δικτύωσης έχει προβεί η νεοσύστατη δομή του Κέντρου Κοινότητας  του Δήμου Σοφάδων που στεγάζεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ (2oς όροφος), στην οδό Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα. Οι δράσεις δικτύωσης εντάσσονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας που αναπτύσσει το Κέντρο Κοινότητας για δημιουργία διασυνδέσεων, προκειμένου να οικοδομήσει γέφυρες υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας, με φορείς, δομές και υπηρεσίες, με σκοπό την  εξυπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων της περιοχής.

 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Οι ενέργειες δικτύωσης που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες:

Στις 16/8/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Κέντρου Κοινότητας με το ΚΑΠΗ Σοφάδων, όπου ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική καθώς δόθηκε η ευκαιρία της γνωριμίας των δύο δομών. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, καθώς και τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής.

 

Επιπλέον, στις 20/8/2018 έγινε επίσκεψη του Κέντρου Κοινότητας στο “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Σοφάδων, μια δομή που απευθύνεται σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

 

Ακόμη,  στις 21/8/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Κέντρου Κοινότητας με το ΚΕΠ  του Δήμου Σοφάδων καθώς και με το “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Άρνης στη Ματαράγκα). Το ΚΕΠ, όπως και το “Βοήθεια στο Σπίτι”  ενημέρωσαν για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν και το Κέντρο Κοινότητας  από τη μεριά του, παρείχε ενημέρωση για προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή και όχι μόνο, καθώς και για τους ωφελούμενους που εξυπηρετεί.

 

Τέλος, στις 22/8/2018 και 24/8/2018 έγινε συνάντηση του Κέντρου Κοινότητας με τους ανταποκριτές ΟΓΑ του Δήμου με σκοπό την ενημέρωση και συνεργασία των δύο πλευρών.

 

Το Κέντρο Κοινότητας θα συνεχίσει τις δράσεις δικτύωσης και με άλλες δομές προκειμένου να γίνει η διάχυση της πληροφορίας για το έργο που επιτελεί καθώς και για την ομάδα στόχο που εξυπηρετεί.