Την Παρασκευή 20  Δεκεμβρίου στο χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων του Παραρτήματος Ρομά πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση νεαρών γυναικών Ρομά. Η δράση είχε ως στόχο την ενημέρωση και συμβουλευτική νεαρών μητέρων με παιδιά, που φοιτούν σε σχολεία της περιοχής. Έγινε συμβουλευτική σχολικής φοίτησης και κυρίως δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα της εμβολιαστικής κάλυψης  των παιδιών, παράλληλα συζητήθηκαν βασικοί κανόνες υγιεινής  τόσο σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον όσο και ατομικής υγιεινής. Στο τέλος δόθηκαν στις νεαρές μητέρες παιδικά και βρεφικά ρούχα που είχε στην κατοχή του το Παράρτημα Ρομά από χορηγία ιδιωτικού φορέα.