Στις 9/12/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και με στελέχη των Κέντρων Κοινότητας του Νομού Καρδίτσας. Παρουσιάστηκαν κάποια εργαλεία ενδυνάμωσης και έγινε συζήτηση για τη διοργάνωση πιθανών δράσεων από κοινού, στο μέλλον. με σκοπό την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.