Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, αρχόμενη από 12:00 και ώρα λήξης 13:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.