Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2 στρεμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχή, οικισμού Ματαράγκας η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 08-09-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της διακήρυξης από εδώ.