Από τις  09/07/2019  και σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων, τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα οποία συμμετέχουν ωφελούμενες νέες γυναίκες Ρομά του οικισμού των Ρομά του Δήμου Σοφάδων. Στόχος της δράσης είναι να γίνει η ανάλογη προετοιμασία τους , ώστε να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου του δημοτικού  και στη συνέχεια να γίνει η εγγραφή τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Επιχειρείται η στήριξη και ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών Ρομά  μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με στόχο την σταδιακή και ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Τη δράση διοργάνωσε η Οικονομολόγος του Παραρτήματος Ρομά.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 .