ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑ 9β  ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

_________________________________________________________________________________