Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα 13 Αυγούστου 2014 έχουν αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου ΣΟΦΑΔΩΝ οι καταστάσεις του Ο.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2013 .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των καταστάσεων.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως :
– είτε απ’ ευθείας στο αρμόδιο γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
– είτε στην Ε.Α.Σ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Σοφάδων στο κτίριο του ΚΑΠΗ στην οδό Αγίου Γεωργίου και Πλαστήρα.