Ο Δήμος Σοφάδων προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/2021. Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις όλων των οικισμών του Δήμου Σοφάδων.

 

Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, απευθυνόμαστε στους φορείς, τους κατοίκους και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας για την ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό.

 

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή προτάσεων που θα αφορούν την εξασφάλιση της προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους (πχ πεζοδρόμια, πλατείες, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κλπ) και (β) στα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις και τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα (πχ κοινοτικά γραφεία, αγροτικά ιατρεία, σχολεία, πολιτιστικοί χώροι κλπ).

 

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει στο πρωτόκολλο του Δήμου (υπόψη ομάδας εργασίας ΣΑΠ) και μέχρι την Παρασκευή 21/10/2022.

 

 

(Το σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου).