Ο Δήμος Σοφάδων συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το ΦΕΚ 5553/Β/30.11.2021, προκειμένου οργανωμένα να παρέχει στους δημότες και επισκέπτες του ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών, που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών του ορίων.

Κατά την διαδικασία σύνταξης του Σ.Α.Π. είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή διαβούλευση (Β’ Φάση Διαβούλευσηςμε στόχο την αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις, τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα από τους φορείς και τους πολίτες.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου μας.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα την πρόταση του ΣΑΠ Δήμου Σοφάδων καθώς και το σύνολο των Γεωχωρικών Δεδομένων.

Η υποβολή προτάσεων δύναται να γίνει με αποστολή στα email akatsara@sofades.gr ή και Kapa.mele@gmail.com. Επίσης οποίος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει την πρόταση του εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (υπόψη ομάδας εργασίας ΣΑΠ) και μέχρι την Τρίτη 27/12/2022.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Π2 από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε συμπιεσμένο αρχείο που ενσωματώνει αρχεία γεωχωρικών δεδομένων από εδώ.