Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης

στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

Τίτλος: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»
Κείμενο:
α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης 
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι η Ανάπτυξη   ολοκληρωμένης εφαρμογής Tηλε-ιατρικής   που θα αποτελείται από

  • Εφαρμογή Δημιουργίας και Ενημέρωσης Ατομικού Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου
  • Διαδικτυακή Πύλη Υγείας, για τη πρόσβαση των πολιτών (και των εξουσιοδοτημένων ιατρών ή/και συγγενών) στον ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο
  • Δίκτυο Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health kiosk), με σκοπό τη συλλογή και αποστολή Ιατρικών Δεδομένων στον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο του πολίτη.
  • Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων (E-Health kit)
β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327642 και κωδικός υποέργου 1) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (227.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 184.959,35 €.
γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 22/09/2011 έως 07/10/2011
δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης
ε) το link στο site του Δήμου Σοφάδων είναι: http://www.sofades.gr/enhmerwshpolitwn/enhmerwshdhmoth/prosfatesanakoinwseis/309-diavoulefsithleiatrikh
Στοιχεία επικοινωνίας φορέα: Δήμος Σοφάδων
Τηλ. 2443353210, 2443353229 Φαξ. 2443353203 Email: nikos@sofades.gr
Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ): Μονάδα Β’
Συνημμένο αρχείο προκήρυξης:
  1. rfp template part_A_EHEALTH_dc_v2.0.docx
  2. rfp template part_B_EHEALTH_dc_v2.0.docx
  3. rfp template part_C_eyd_dc_v2.0.docx

 

 

 

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

 

Βογιατζής Νικόλαος