Ο Δήμος Σοφάδων στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα προχωρήσει σε διανομή κοτόπουλου, στους ωφελούμενους του προγράμματος.

 

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Σοφάδων και εγκρίθηκε, να προσέλθουν στις Σοφάδες, οδός Κιερίου & Αναγνωστοπούλου 29 (Πρώην Carrefour – Μαρινόπουλος), την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου από τις 10:00 το πρωί μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο (όπως βιβλιάριο ασφάλισης ή κάρτα ΑΜΚΑ), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ του αιτούντος (του ατόμου που υπέβαλλε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα).

 

Σε περίπτωση που ο αιτώντας δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ,δύναται να παραλάβει τα τρόφιμα και άλλο μέλος της οικογένειας, προσκομίζοντας υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος αλλά και του ιδίου. Τέλος, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο, μόνο εφόσον αυτό φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Σχετικά με το πρόγραμμα, ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Ζάβαλος σημείωσε:

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχονται τα βασικά αγαθά στους συνανθρώπους μας που ζουν στα όρια της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η χώρα έχει ανάγκη από πολιτικές γρήγορες και αποτελεσματικές για να βγούμε από το αδιέξοδο. Η αυτοδιοίκηση κάνει ότι μπορεί στα πλαίσια των περιορισμένων δυνατοτήτων της, αλλά δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα.»