Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής για το διαχειριστικό έτος 2022:

1) Συστάδα 23α -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Παλιόρογγα, Γκέκας κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 350,00 Χ.Κ.Μ. ή 175,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

2) Συστάδα 23β -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Βρωμάμπλας, Καραούλια κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 317,00 Χ.Κ.Μ. ή 158,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

3) Συστάδα 13β -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Καλαμάκι, Παπαγιάννη, Παλιοφτελιά κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 219,00 Χ.Κ.Μ. ή 109,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

4) Συστάδα 17α (μέρος) -Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Κορομηλιά κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 607,00 Χ.Κ.Μ. ή 303,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

5) Συστάδα 19β (μέρος) -Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Μετόχι, Μηλιές κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 309,00 Χ.Κ.Μ. ή 154,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

6) Συστάδα 9α -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Μεσούρα, Μακρυά Ράχη κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 390,00 Χ.Κ.Μ. ή 195,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

7) Συστάδα 9β -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Κουκάκια, Κόκκινο Κοτρώνι, Καστανιές, Κανάλια κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 380,00 Χ.Κ.Μ. ή 190,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

8) Συστάδα 13α -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Σπηλιά, Διακόπι, Κοτσώλη Τσούμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 135,00 Χ.Κ.Μ. ή 67,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

9) Συστάδα 17α (μέρος) -Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Κορομηλιά κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 607,00 Χ.Κ.Μ. ή 303,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

10) Συστάδα 19β (μέρος) -Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Μετόχι, Μηλιές κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 307,00 Χ.Κ.Μ. ή 153,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής, περιόδου 2018-2027 και τους όρους διακήρυξης.

Σαν πρώτη προσφορά κατά συστάδα και κατά είδος δασικού προϊόντος ορίζονται τα κάτωθι ποσά:

Συστάδα 23α: Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 23β: Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 13β: Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 17α (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 19β (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 9α: Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 9β: Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 13α: Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 17α (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο
Συστάδα 19β (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, για την κάθε συστάδα  χωριστά, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εξής:

Συστάδα 23α: Καυσόξυλα δρυός 175,00 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 770,00 €
Συστάδα 23β: Καυσόξυλα δρυός 158,00 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 695,20 €
Συστάδα 13β: Καυσόξυλα δρυός 109,50 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% =481,80 €
Συστάδα 17α (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 303,50 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 1.335,40 €
Συστάδα 19β (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 154,00 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 677,60 €
Συστάδα 9α: Καυσόξυλα δρυός 195,00 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 858,00 €
Συστάδα 9β: Καυσόξυλα δρυός 190,00 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 836,00 €
Συστάδα 13α: Καυσόξυλα δρυός 67,00 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 294,80 €
Συστάδα 17α (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 303,50 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 1.335,40 €
Συστάδα 19β (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 153,50 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 675,40 €

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 22-06-2022 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 10:00 – 12:00 μεσημβρινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τους όρους της διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να παραλάβει από τον Δήμο Σοφάδων, ώστε να ενημερωθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού. Τηλ:  24433-53215.

Το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.