ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Σοφάδες:13-08-2020

Αριθ. Πρωτ.-8201

_____________________
Ταχ. Δ/νση : Κιερίου 49
Ταχ. Κώδικας : 43300
Τηλέφωνο : 24433 – 53215
Fax : 24433 – 53263

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστήματος του Δήμου συνολικού εμβαδού 110,00 τμ στην ΤΚ Ερμητσίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 27-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00-11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. ΕΚΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤ. Τ.Κ ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ