Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία κενωθέντος περιπτέρου μία (1) θέση στη Δ.Κ. Σοφάδων, επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Ν. Πλαστήρα, η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 31-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη από εδώ.