Διακήρυξη για εκμίσθωση διαμερίσματος στη Λάρισα. Πατήστε εδώ για κατέβασμα.