Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

_________________________________________________________________________________________