Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Έχοντας υπόψη την αριθ. 376/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι     Ο ΤΙ

 

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων :

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.