Ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων, των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής και των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Μετά την προβλεπόμενη διαδικασία η σύνθεση του προεδρείου είναι η εξής:

  1. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος
  2. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίγκας Ηλίας
  3. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, Αγγελόπουλος Βασίλειος.

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Τακτικά Μέλη:

Εκίζογλου Σπυρίδων

Χαρίτος Παναγιώτης

Γούζιος Βασίλειος

Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης•

Καϊας Φώτιος

Κλιάρης Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη:

Κουτσομηλιάς Ιωάννης

Δασκαλάς Ανδρέας

Τουλιάς Παναγιώτης

Κεφαλάς Παναγιώτης

Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η Αντιδήμαρχος κ. Αικατερίνη Σκρέτα

 

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

 

Τακτικά Μέλη:

Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης

Σκρέτα Αικατερίνη

Κοντοβάς Δημήτριος

Κούλπας Ευθύμιος

Φαλούτσος Βασίλειος

Χατζηγιάννης Απόστολος

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Γούζιος Βασίλειος

Εκίζογλου Σπυρίδων

Αγγελόπουλος Βασίλειος

Τρίγκας Ηλίας

Τσέλιος Φώτιος

 

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Σκάρλος