ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ    ΔΗΜΟΥ    ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο Αθλητικός Οργανισμός προήλθε από τη συγχώνευση ομοειδών νομικών προσώπων σύμφωνα με το αριθ. 1637/29-12-2000 ΦΕΚ. Είναι  νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο εποπτεύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκοπός της ίδρυσης του είναι η λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση, και διάθεση κατά τον καλύτερο τρόπο των αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, πλην του Δημοτικού Γυμναστηρίου, η προώθηση και ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού, η κάλυψη των αναγκών άθλησης κάθε ηλικίας και φύλλου, η καλλιέργεια και διάδοση της αθλητικής ιδέας, των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.

 

Πόροι του Αθλητικού Οργανισμού είναι η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Σοφάδων, η επιχορήγηση Υπουργείων κλπ φορέων και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

 

Την διοίκηση του νομικού προσώπου ασκεί επταμελές διοικητικό συμβούλιο και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, 3 Δημοτικούς Συμβούλους και 3 δημότες.

 

Ο Αθλητικός Οργανισμός υλοποιεί κάθε χρόνο με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού “προγράμματα μαζικού αθλητισμού” που δίνουν τη δυνατότητα άθλησης σε όλες τις ηλικίες. Διοργανώνει αγώνες και αθλητικές συναντήσεις και κάθε Οκτώβρη διεξάγεται  Λαϊκός Δρόμος. Επίσης βραβεύει παλαίμαχους και “εν ενεργεία” αθλητές προσπαθώντας έτσι να ενισχύσει την αγάπη των νέων για τον αθλητισμό.