Καταληκτική ημερομηνία: 27/04/2017 ώρα 10:00 π.μ.

Προϋπολογισμός: 150.000 €

Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο από εδώ.