Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018 και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς του Δήμου  με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο, διασυνδέοντας τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Σοφάδων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Αναλυτικότερα το  Κέντρο Κοινότητας Σοφάδων κατά το 2ο εξάμηνο του 2021 εξυπηρέτησε:

  • 188 ωφελούμενους εκ των οποίων 59 γυναίκες και 129 άντρες κατά το μήνα Ιούλιο
  • 102 ωφελούμενους εκ των οποίων 38 γυναίκες και 64 άντρες κατά το μήνα Αύγουστο
  • 99 ωφελούμενους εκ των οποίων 39 γυναίκες και 60 άντρες κατά το μήνα Σεπτέμβριο
  • 91 ωφελούμενους εκ των οποίων 36 γυναίκες και 55 άντρες κατά το μήνα Οκτώβριο
  • 117 ωφελούμενους εκ των οποίων 47 γυναίκες και 70 άντρες κατά το μήνα Νοέμβριο και
  • 141 ωφελούμενους εκ των οποίων 37 γυναίκες και 104 άντρες κατά το μήνα Δεκέμβριο.

 

Συνολικά διαχειρίστηκε 1.160 αιτήματα. Τα αιτήματα αφορούσαν : ενημέρωση και αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ΤΕΒΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες, πληροφόρηση και αίτηση για αναπηρικά επιδόματα, για επίδομα στέγασης, για επιδόματα γέννησης, για Κοινωνικό μέρισμα 2021, Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ-Ύδρευση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, διαμεσολαβήσεις σε φορείς και υπηρεσίες  κ. α.

 

Εικόνα 1

Αριθμός αιτημάτων κατά μήνα εργασίας του Κέντρου Κοινότητας για το 2ο εξάμηνο του έτους 2021.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κέντρο Κοινότητας                                                    

Δ/νση: Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα                           

Κτήριο ΚΑΠΗ (2ος όροφος)                                      

Τηλ. 2443353327-8                                                      

Fax: 2443353328         

Email: kentrokoinothtas@sofades.gr

 

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.