Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018 και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς του Δήμου  με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο, διασυνδέοντας τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Σοφάδων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Αναλυτικότερα το  Κέντρο Κοινότητας Σοφάδων κατά το 2ο εξάμηνο του 2019 εξυπηρέτησε:

  • 177 ωφελούμενους εκ των οποίων 61 γυναίκες και 116 άντρες κατά το μήνα Ιούλιο
  • 110 ωφελούμενους εκ των οποίων 41 γυναίκες και 69 άντρες κατά το μήνα Αύγουστο
  • 139 ωφελούμενους εκ των οποίων 55 γυναίκες και 84 άντρες κατά το μήνα Σεπτέμβριο
  • 118 ωφελούμενους εκ των οποίων 52 γυναίκες και 66 άντρες κατά το μήνα Οκτώβριο
  • 160 ωφελούμενους εκ των οποίων 55 γυναίκες και 105 άντρες κατά το μήνα Νοέμβριο και
  • 134 ωφελούμενους εκ των οποίων 40 γυναίκες και 94 άντρες κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Συνολικά διαχειρίστηκε 1.315 αιτήματα. Τα αιτήματα αφορούσαν : ενημέρωση και αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΤΕΒΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες, πληροφόρηση για αναπηρικά επιδόματα, για επίδομα στέγασης, για Κοινωνικό μέρισμα 2019, Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ-Ύδρευση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, διαμεσολαβήσεις σε φορείς και υπηρεσίες  κ. α.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κέντρο Κοινότητας                                                    

Δ/νση: Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα                           

Κτήριο ΚΑΠΗ (2ος όροφος)                                      

Τηλ. 2443353327-8                                                      

Fax: 2443353328         

Email: kentrokoinothtas@sofades.gr

 

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.