Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018 και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς του Δήμου  με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο, διασυνδέοντας τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Σοφάδων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Αναλυτικότερα το  Κέντρο Κοινότητας Σοφάδων κατά το 1ο εξάμηνο του 2019 εξυπηρέτησε:

  • 104 ωφελούμενους εκ των οποίων 22 γυναίκες και 82 άντρες κατά το μήνα Ιανουάριο
  • 75 ωφελούμενους εκ των οποίων 22 γυναίκες και 53 άντρες κατά το μήνα Φεβρουάριο
  • 178 ωφελούμενους εκ των οποίων 57 γυναίκες και 121 άντρες κατά το μήνα Μάρτιο
  • 104 ωφελούμενους εκ των οποίων 38 γυναίκες και 66 άντρες κατά το μήνα Απρίλιο
  • 139 ωφελούμενους εκ των οποίων 54 γυναίκες και 85 άντρες κατά το μήνα Μάιο και
  • 119 ωφελούμενους εκ των οποίων 36 γυναίκες και 83 άντρες κατά το μήνα Ιούνιο.

 

Συνολικά διαχειρίστηκε 1.114 αιτήματα. Τα αιτήματα αφορούσαν : ενημέρωση και αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ανασφάλιστους υπερήλικες, πληροφόρηση για αναπηρικά επιδόματα, για επίδομα στέγασης, για συσσίτιο, Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, συμβουλευτική εργασίας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, διαμεσολαβήσεις σε φορείς και υπηρεσίες  κ. α.

 

Αριθμός αιτημάτων κατά μήνα εργασίας του Κέντρου Κοινότητας για το 1ο εξάμηνο του έτους 2019.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Κοινότητας                                                    

Δ/νση: Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα                           

Κτήριο ΚΑΠΗ (2ος όροφος)                                      

Τηλ. 2443353327-8                                                     

Fax: 2443353328         

Email: kentrokoinothtas@sofades.gr

 

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.