Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018 και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 1 Ειδική Παιδαγωγό.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς του Δήμου  με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο, διασυνδέοντας τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Σοφάδων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Αναλυτικότερα το  Κέντρο Κοινότητας Σοφάδων κατά το 2ο εξάμηνο του 2022 εξυπηρέτησε:

 • 151 ωφελούμενους εκ των οποίων 39 γυναίκες και 112 άντρες κατά το μήνα Ιούλιο
 • 102 ωφελούμενους εκ των οποίων 32 γυναίκες και 70 άντρες κατά το μήνα Αύγουστο
  • 85 ωφελούμενους εκ των οποίων 31 γυναίκες και 54 άντρες κατά το μήνα Σεπτέμβριο
  • 72 ωφελούμενους εκ των οποίων 30 γυναίκες και 42 άντρες κατά το μήνα Οκτώβριο
  • 90 ωφελούμενους εκ των οποίων 32 γυναίκες και 58 άντρες κατά το μήνα Νοέμβριο και
  • 99 ωφελούμενους εκ των οποίων 29 γυναίκες και 70 άντρες κατά το μήνα Δεκέμβριο.

   

  Συνολικά διαχειρίστηκε 973 αιτήματα. Τα αιτήματα αφορούσαν : ενημέρωση και αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ΤΕΒΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες, πληροφόρηση και αίτηση για αναπηρικά επιδόματα, για επίδομα στέγασης, για επιδόματα γέννησης, αιτήσεις ΚΕΠΑ, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, διαμεσολαβήσεις σε φορείς και υπηρεσίες  κ. α.

Αριθμός αιτημάτων κατά μήνα εργασίας του Κέντρου Κοινότητας για το 2ο εξάμηνο του έτους 2022.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κέντρο Κοινότητας                                                    

Δ/νση: Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα                           

Κτήριο ΚΑΠΗ (2ος όροφος)                                      

Τηλ. 2443353327-8                                                      

Fax: 2443353328         

Email: kentrokoinothtas@sofades.gr

 

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.