Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018 και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς του Δήμου  με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο, διασυνδέοντας τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Σοφάδων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Αναλυτικότερα το  Κέντρο Κοινότητας Σοφάδων κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 εξυπηρέτησε:

  • 79 ωφελούμενους εκ των οποίων 29 γυναίκες και 50 άντρες κατά το μήνα Ιανουάριο
  • 72 ωφελούμενους εκ των οποίων 31 γυναίκες και 41 άντρες κατά το μήνα Φεβρουάριο
  • 74 ωφελούμενους εκ των οποίων 24 γυναίκες και 50 άντρες κατά το μήνα Μάρτιο
  • 80 ωφελούμενους εκ των οποίων 36 γυναίκες και 44 άντρες κατά το μήνα Απρίλιο
  • 116 ωφελούμενους εκ των οποίων 39 γυναίκες και 77 άντρες κατά το μήνα Μάιο και
  • 149 ωφελούμενους εκ των οποίων 39 γυναίκες και 110 άντρες κατά το μήνα Ιούνιο.

 

Συνολικά διαχειρίστηκε 797 αιτήματα. Τα αιτήματα αφορούσαν : ενημέρωση και αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ανασφάλιστους υπερήλικες, το επίδομα γέννησης, πληροφόρηση για αναπηρικά επιδόματα, για επίδομα στέγασης, για συσσίτιο, Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, συμβουλευτική εργασίας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, διαμεσολαβήσεις σε φορείς και υπηρεσίες  κ. α.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Κοινότητας                                                    

Δ/νση: Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα                           

Κτήριο ΚΑΠΗ (2ος όροφος)                                      

Τηλ. 2443353327-8                                                     

Fax: 2443353328          

Email: kentrokoinothtas@sofades.gr

 

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.