ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , των μελών της Οικονομικής Επιτροπής , της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των Αντιπροσώπων της Π.Ε.Δ..

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , των μελών της Οικονομικής Επιτροπής , της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιπροσώπων της Π.Ε.Δ..
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ