Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση Δημάρχου από εδώ.