Παρακαλούμε όπως την 2α Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 9η   συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
  2. Ψήφιση πίστωσης 723,28 € για ανάπλαση πάρκου και πλατείας Αγ. Γεωργίου – ΣΑΤΑ.
  3. Ψήφιση πίστωσης 2.279,88 € για αστική ανάπλαση κέντρου ΤΔ Γεφυρίων – ΣΑΤΑ.
  4. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για συντήρηση – καθαρισμό δασικών δρόμων Δ.Ε. Ταμασίου -ΣΑΤΑ.
  5. Ψήφιση πίστωσης 6.200,00 € για συντήρηση – καθαρισμό δασικών δρόμων Δ.Ε. Ρεντίνας – ΚΑΠ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
  6. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την κατασκευή και άρση πρόχειρων αρδευτικών φραγμάτων.
  7. Ψήφιση πίστωσης 3.075,00 € για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.
  8. Ψήφιση πίστωσης 311,00 € για ενοίκια αμαξοστασίου δημοτικών μηχανημάτων προηγούμενων χρήσεων ΤΚ Λεονταρίου.
  9. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ