ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την  10η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, ιδιοκτησίας της Τσελέμη Αγλαϊα του Βασιλείου.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2 στρεμμάτων για χρήση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ Ματαράγκας.
  3. Κανονισμός διενέργειας και λειτουργίας υπαίθριων θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων καθώς και χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς.

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ