Παρακαλούμε όπως την 7η Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ” στην ΤΚ Ρεντίνας, ιδιοκτησίας του Ξηρού Πέτρου του Γεωργίου.
2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Αηδονοχωρίου, ιδιοκτησίας της Κουτσοδήμου Αγορής του Μιχαήλ.
3. Χορήγηση προέγκρισης που θα λειτουργεί ως “Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ” στην ΤΚ Καππαδοκικού, ιδιοκτησίας της Σαριμηχαηλίδη Νίκης του Συμεών.
4. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) στην ΤΚ Κυψέλης, ιδιοκτησίας του Ζαγανά Ιωάννη και ΣΙΑ ΟΕ με υγειονομικό και αγορανομικό υπεύθυνο τον Ζαγανά Ιωάννη.
5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Ευθυμίου Χρήστου του Δημητρίου, για το έτος 2015.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κάθετη σήμανση στην αρχή της οδού Κιερίου στην ΔΚ Σοφάδων όπου βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σοφάδων.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προσδιορισμού χρήσης γης στο αγροτεμάχιο 289 αναδασμού 1962 Νέου Ικονίου για κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΒΑΛΟΣ