Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 28η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων. Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
 2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ” (Α.Μ. 18/2010), προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
 3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ” (Α.Μ. 8/2013), προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ” (Α.Μ. 6/2013), προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
 5. Εκποίηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. Ορισμός Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο μας. Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος
 7. Αλλαγή χρήσης του κλειστού σχολείου της Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
 8. Έγκριση της αρ. 88/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
 9. Παραχώρηση ή μη χώρου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ρεντίνας “ΝΥΜΦΗ ΑΓΡΑΦΩΝ”. Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γούζιος Βασίλειος
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
 11. Επιστροφή ποσού  61,85 ως αχρεωστήτως εισπραχθέν Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
 12. Έγκριση καταστατικού της συνιστώμενης νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.». Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
 13. Τροποποίηση διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας περιόδου 2009 – 2018. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
 14. Προκήρυξη χορήγησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Διαμόρφωση πεζοδρομίων – πλακοστρώσεις – φωτισμός Τ.Κ. Μαυραχάδων – Φίλιας – Αγ. Παρασκευής – Καρποχωρίου”, προϋπολογισμού δαπάνης 180.000,00 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
 16. Ανάθεση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου : χορήγηση νέας παροχής ισχύος 55KVA στην Τ.Κ. Ρεντίνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
 17. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μενελαϊδας” προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
 18. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ταμασίου” προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
 19. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Β΄ Τριμήνου) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ