ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την  29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ” στην ΤΚ Λουτροπηγής, ιδιοκτησίας του Παπαγαλής Αλέξανδρος του Ιωάννη.
  2. Χορήγηση προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε), ως “ΚΟΥΡΕΙΟ” στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας του Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου.
  3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Κυλικείο)” εντός Εργοστασίου ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ στην ΤΚ Φίλιας θέση Τραγάνα, ιδιοκτησίας του Μπαλογίαννη Θεόδωρο του Φωτίου.
  4. Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από αεριοποίηση βιομάζας.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ