Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 10η  Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συμπλήρωση ΦΟΠ στο τέρμα Ομονοίας 18 στην Δ.Ε. Σοφάδων και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. της κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.100,11 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

  1. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίου και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. της κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.100,11 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

  1. Διάλυση της 22822/10-10-2014 σύμβασης του έργου “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΚΤΗΜΕΝΗΣ”.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

  1. Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

  1. Περί οριοθέτησης δασικής έκτασης Αηδονοχωρίου – Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ