ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 3η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση επί αιτήσεως του Καραγεώργου Γεωργίου του Αθανασίου για την νομιμοποίηση τμήματος αγροτικής αποθήκης, την προσθήκη υποστέγου και αποθήκης υλικών και την κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στην ΤΚ Λεονταρίου.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ” στην ΤΚ Μασχολουρίου, ιδιοκτησίας του Σουφλέρη Αχιλλέα του Δημητρίου, για το έτος 2015.
3. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) στην ΤΚ Αμπέλου, ιδιοκτησίας του Μπαντή Θωμά του Γεωργίου.
4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας του Ζαρκινού Βασιλείου του Γεωργίου.
5. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)” στην ΤΚ Γεφυρίων, ιδιοκτησίας της Αγγελοπούλου Αθηνάς του Ματθαίου.
6. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)” στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της Racsan Maria του Basile.
7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ” στην ΤΚ Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Χαλβατζή Βασιλικής του Κωνσταντίνου, για το έτος 2015.
8. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)” στην ΤΚ Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Ευθυμίου Ευθυμίας του Χρήστου, για το έτος 2015.
9. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΥΖΕΡΙ ” στην ΤΚ Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Κόγια Παναγιώτας του Βασιλείου, για το έτος 2015.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κάθετη σήμανση στην αρχή της οδού Κιερίου όπου βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σοφάδων.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κάθετη σήμανση σε οδούς εντός της ΔΚ Σοφάδων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΒΑΛΟΣ