ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 8η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για τη 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης, που θα λειτουργεί ως «Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” στην ΤΚ Ερμητσίου, ιδιοκτησίας του Κόφφα Χρυσοβαλάντη του Κωνσταντίνου.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)” στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας Κατσαρού Ελένης του Κωνσταντίνου.
3. Ενημέρωση δυνητικής αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οδό Κιερίου 11, ιδιοκτησίας του Μάγγου Θωμά του Γεωργίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΒΑΛΟΣ