Παρακαλούμε όπως την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Αποδοχή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος “Πιλοτική βελτίωση βοσκοτόπου στο Δήμο Σοφάδων”.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.009,80 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ρεντίνας.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ρεντίνας.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.688,98 € για την προμήθεια ειδών φροντίδας συντήρησης πρασίνου.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.849,92 € για την προμήθεια ειδών φροντίδας συντήρησης πρασίνου.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.396,66 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μενελαϊδας.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.651,89 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Σοφάδων.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 750,00 € για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Βαθυλλάκου – Κυψέλης).
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την προμήθεια κλιματιστικών.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.583,00 € για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ταμασίου.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.797,00 € για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Άρνης.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την σύνταξη πίνακα υλοτομίας στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου, διαχειριστικού έτους 2014.
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΔΟΠΑΠΣ).
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για οικονομική ενίσχυση δημοτών.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ” προϋπολογισμού 30.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΔΡΟΥ”.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ”.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού 120.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
22. Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας :2α – Ελάτης (Σταυρός , Κόρακας, Γιαννούλη , Παληόλακκα, Λάκκος Σύρτα κ.λ.π. του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Βαθυλάκκου.
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξώδικου συμβιβασμού του Θωμά Προσγολίτη.