ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” στην Τ.Κ. Ματαράγκας, ιδιοκτησίας του Καπέλλου Απόστολου του Ηλία, για το έτος 2016.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην Τ.Κ. Λεονταρίου , ιδιοκτησίας του Σαλαγιάννη Αντωνίου του Γρηγορίου για το έτος 2016.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ” στην Τ.Κ. Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Σπυριδώνη Ελένη του Δημητρίου, για το έτος 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ