Παρακαλούμε όπως την 27η Μαϊου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ” στην ΤΚ Πασχαλίτσας, ιδιοκτησίας του Παπαματθαίου Νικολάου του Κυριάκου, για το έτος 2015.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ” ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Η/Υ στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Μπούκη Αθανασίου του Ευαγγέλου, για το έτος 2015.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, ιδιοκτησίας της Παππά Βικτωρίας του Φωτίου, για το έτος 2015.
4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΥΖΕΡΙ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ” στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, ιδιοκτησίας της Αρχοντή Αγορίτσας του Γεωργίου, για το έτος 2015.
5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και παράτασης για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” στην ΤΚ Λεονταρίου, ιδιοκτησίας του Γυφτάκη Δημητρίου του Ευαγγέλου, για το έτος 2015.
6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και παράτασης για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Μασχολουρίου, ιδιοκτησίας του Σοφού Στυλιανού του Μιλτιάδη, για το έτος 2015.
7. Λήψη μέτρων για ράμπα πλύσεως αγροτικών μηχανημάτων στην ΤΚ Ασημοχωρίου.
8. Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της δυτικής επέκτασης Σοφάδων ως προς τις χρήσεις γης σύμφωνα με το Ν. 4269/2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΒΑΛΟΣ