Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄πμ προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρου (πλατάνου) στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην κεντρική πλατεία στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.
  3. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ