ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 24η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της Λέκκου Ελπίδα του Γεωργίου.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Δασοχωρίου , ιδιοκτησίας της Μπραϊμνιώτη Ιωάννα του Μιλτιάδη για το έτος 2016.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ” στην ΤΚ Πασχαλίτσας, ιδιοκτησίας του Παπαματθαίου Νικόλαου του Κυριάκου για το έτος 2016.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού Σοφάδων.
5. Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της δυτικής επέκτασης Σοφάδων ως προς τις χρήσεις γης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ